Adventisti Čikago

Kruška, sočna i zdrava voćka

Kruška (Pirus communis) je najvažnije kontinentalno voće i uspeva u predelima umerene klime. Gaji se u Evropi i Severnoj Americi, a kod nas u okolini Beograda i u Vojvodini, a i po čitavoj Srbiji u manjem obimu kao voće okućnice. Kruška je dugovečno voće (do 200 godina) i karakteriše ga razvijena krošnja. Vreme sazrevanja je […]