Adventisti Čikago

Hrišćanska nacija i učeništvo

Vebsterov riječnik definiše hrišćanina kao “osobu koja ispovjeda vjeru u Isusa kao Hrista ili u religiju koja se zasniva na Isusovom učenju.” Iako je ovo dobar početak za razumjevanje toga šta je hrišćanin, kao i mnoge druge svijetovne definicije, i ova je nedovoljna da komunicira Biblijsku suštinu pojma hrišćanin. Riječ hrišćanin je korišćena najmanje tri […]