Adventisti Čikago

Solarijumi doprinose nastanku raka

Stručnjaci su presudili – solarijumi, kao cigarete ili azbest, predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, jer mogu da dovedu do pojave raka. Međunarodni centar za istraživanje raka objavio je da izlaganje ultravioletnim zracima u solarijumima povećava rizik od raka za 75 odsto, pre svega kod dece i osoba mlađih od 30 godina. Međunarodni centar za […]