Adventisti Čikago

Samokontrola – Jedna od najboljih odbrana

„Ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova.“ Priče Solomunove 25:28. Stara knjiga Priča Solomunovih je u stvari knjiga poslovica.  U njoj možete pronaći mnogo saveta za praktičan, svakodnevni život.  Čitajući je, ovih dana, naišao sam na jedan tekst koji mi je posebno privukao pažnju.  Upravo sam ga citirao iznad naslova […]