Adventisti Čikago

Biti hrišćanin ili biti Hristov sljedbenik?

Da li si ti Isusov učenik? Koji kriterijum trebamo da zadovoljimo, koji uslov da ispunimo da bismo s pravom bili zvani tako? Odgovor na ova pitanja nalazi se u Luka 14,25-35. Da bismo potpuno razumjeli zašto je Isus dao tu izjavu u ovom odjeljku, moramo prvo imati predstavu o sceni tog određenog vremena u Njegovoj […]