Adventisti Čikago

Homoseksualno gradivo za đake Kalifornije

Kalifornijski školski okrug odobrio je kao obavezno, homoseksualni nastavni program za djecu uzrasta od 5 godina, a roditeljima će biti uskraćeno pravo da izostave svoju djecu sa tih časova. Obavezni program, koji nosi naslov „LGBT Lekcija br 9“ odobren je 26. maja od strane odbora za edukaciju kalifornijskog okruga Alameda, glasovima 3:2. Đaci dječijeg vrtića […]