Adventisti Čikago

Pravi smisao božića

Kada razmišljate o Hristu, šta vam prvo pada na um? Pretpostavljam da većina nas kada razmišljamo o Hristu, često se fokusiramo na kraj Njegovog života na zemlji. Pred očima nam se pojavi teška slika patnje, stradanja i krsta. Tada sigurno razmišljamo o Isusovoj nevjerovatnoj ljubavi. Njegovom pristanku da zauzme mjeto žrtve umjesto tebe i mene. […]