Adventisti Čikago

Finansijska kriza ili kazna Božja?

Ekonomska kriza utiče i na hrišćanske crkve – Anglikanska crkva nudi molitvu za spas od finansijske krize, a Vatikan poručuje da novac ometa čoveka na putu prema Bogu. “Strašna kazna stiže gramzive gospodare” – Jevanđelje po Luki. Mnoge evropske zemlje napredovale su poštujući princip hrišćanske tržišne privrede, objasnio je verski analitičar Živica Tucić, podsetivši da […]