Adventisti Čikago

Nada položena u Hrista sigurna je investicija

Isus je dokazao da je Njegova Riječ Istina; da je On sam Istina. To je razlog zbog kojeg vjerujemo, to je razlog zbog kojeg mi polažemo svoju nadu u Njega. Život bez nade nema smisla. Živeći na zemlji osuđeni smo na štošta samim time što smo živa bića, odnosno samim time što smo svjesni svog […]